Профил на компанията

АСИКОМ ЕООД има изградени дългогодишни отношения с най-добрите български производители и вносители.
Извършва собствен внос на метали от Румъния, Гърция , Турция, Македония, Словакия, Чехия и Италия.
За по-ефикасно и ритмично изпълнение на доставките фирмата поддържа собствен автомобилен парк
и извършва транспортни услуги на територията на София и страната.

Понастоящем над 3 000 фирми и предприятия са постоянни клиенти на компанията.